Használati feltételek

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) a Crow's Gold (Crow's Gold Limited, Registered in Ireland,Corp. Tax. No. 3390357EH székhelye: APT 28 RUTLAND PLACE, SOUTH TERRACE CORK CITY, CO. CORK, adószáma: 3390357EH; elektronikus levelezési címe: info@crowsgold.hu; a továbbiakban: Crow's Gold) által üzemeltetett crowsgold.hu internetes lapon valamint mobil alkalmazásokon keresztül  (a továbbiakban együttesen: Weblap vagy Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weblap használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet. A korábbi Szabályzatok az alábbi linken érhetők el.
 
Általános rendelkezések
A Crow's Gold hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon, azaz a crowsgold.hu internetes oldalon és az ahhoz  hasonló feltételekkel működtetett mobil alkalmazásokon keresztül elérhető adatbázisban, illetve kereső rendszerben. A mobil alkalmazásokban a crowsgold.hu internetes oldalon elérhető egyes funkciók nem vagy korlátozott módon érhetőek el, ezekre a jelen Szabályzat rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, aki terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó).
 
A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan felhasználói fiók létrehozása esetén a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.
 
A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
 
A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Crow's Gold a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra felhasználja.
 
A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Crow's Gold között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Crow's Gold nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.
 
A Crow's Gold jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A Crow's Gold fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. A Crow's Gold a módosításról a nyitóoldalon, a Weblap felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is. A Crow's Gold egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja. Amennyiben Hirdető a módosított Szabályzat vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Crow's Gold Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, a Szabályzat rendelkezései szerint.
 
A Szolgáltatás igénybevétele
A Weblapon bizonyos Szolgáltatások kizárólag felhasználói fiók létrehozásával, más Szolgáltatások felhasználói fiók létrehozása nélkül érhetőek el. A Weblapon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe. Az „Ingatlan” alkalmazásban a Szolgáltatások közül kizárólag ingatlan hirdetések keresése és böngészése elérhető.
 
A Szolgáltatás igénybevételekor a vonatkozó gomb megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz (megrendelés) a kiválasztott Szolgáltatás igénybevételére, amelyre a Crow's Gold annak megküldésétől számított lehető legrövidebb időtartamon, de legfeljebb 48 órán belül automatikusan aktivációs linket küld a Felhasználó részére, az általa megadott e-mailcímre és a Felhasználó megrendelésének beérkezését megerősíti. A Felhasználó a Crow's Gold által küldött linkre kattintva hagyhatja jóvá megrendelését, illetve fizetős szolgáltatás igénybevétele esetén a fizetés teljesítésével véglegesítheti megrendelési szándékát. A Felhasználó megrendelésének megerősítését követően, a Crow's Gold az egyes Szolgáltatások leírásában meghatározott időtartamon belül biztosítja (visszaigazolja) a Szolgáltatást, amennyiben nem merül fel olyan körülmény, amely szerint a Felhasználó ajánlata a jelen Szabályzatba ütközik. A Crow's Gold ezen tényekről a Felhasználót e-mailen értesíti. A Crow's Gold és a Felhasználó közötti szerződés minden esetben a Felhasználó által tett igénybevételre vonatkozó nyilatkozat Crow's Gold által történő visszaigazolásával jön létre. A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.
 
A Felhasználó a hirdetés feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hozhat létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:
 
a feltöltött hirdetés aktiválásáról a Crow's Gold által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy
a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.
A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Crow's Gold által történő visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított 60. (hatvanadik) napra (felmondási idő), amely a Crow's Gold-al létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Crow's Gold akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Crow's Gold felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így felhasználói fiókhoz kötött cselekményeket nem végezhet, így különösen új Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a regisztrációhoz köthető hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek.
 
A regisztráció során, amennyiben a felhasználó telefonszámot is rögzíteni kíván a regisztrációs adatok között, a Crow's Gold jogosult ellenőrizni a megadott mobiltelefonszám működését, a regisztráció hitelesítése érdekében. Az ellenőrzés a Crow's Gold által a regisztráció során a Felhasználó részére megjelentetett azonosító kód Felhasználó által a Crow's Gold által megadott, magyarországi mobilszolgáltató hálózatába tartozó (20-as, 30-as, 31-es, 70-es előhívószámú) mobiltelefonszámra történő visszaküldésével valósul meg. Az üzenetküldés a Felhasználó által igénybe vett mobilszolgáltatás szerinti díjon történik, a Crow's Gold nem téríti meg a regisztráció hitelesítésével felmerült díjat. Amennyiben a regisztrációra a Crow's Gold által üzemeltetett android applikáción keresztül kerül sor,  a mobiltelefonszámot a Crow's Gold részére az applikáció forgalmazója igazolja, ha a Felhasználó az applikáció letöltése és telepítése során erre kifejezetten felhatalmazza. Ilyen esetben az SMS-en keresztül történő ellenőrzésre nem kerül sor.
 
A Crow's Gold jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. A Crow's Gold felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Crow's Gold kárát megtéríteni. A felhasználói fiók Crow's Gold általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.A Weblapra regisztráció nélkül hirdetést feltöltő Felhasználó és a Crow's Gold közötti szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetést a Felhasználó, vagy a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben a Crow's Gold eltávolítja a Weboldalról.
 
A Felhasználó és a Crow's Gold között határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.
 
A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek a közzétételükre vonatkozó határozott időtartam alatt. A hirdetés Felhasználó által történő törlése esetén 14 napos időtartamra „törlés alatt” periódusba kerül, ezt követően a 15. napon véglegesen törlődik, azt a Crow's Gold a továbbiakban nem tárolja. Az archivált és „törlés alatt” álló hirdetések a Weboldalon kizárólag a hirdetést feladó Felhasználó részére hozzáférhetőek, a Weboldalon harmadik személyek által hozzáférhetően nem kerülnek közzétételre.
 
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése, továbbá a felhasználói fiók létrehozása nélkül feltöltött hirdetés esetén a jogviszony megszűnése esetén a Crow's Gold a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni.A Crow's Gold minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Crow's Gold nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Crow's Gold-tól független körülmények okoznak.
 
A Crow's Gold nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma a Crow's Gold-tól függetlenül is módosul.
 
A Crow's Gold a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mailcímére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.
 
2.1. Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatások
 
A Felhasználók korlátlan számú hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Crow's Gold által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel és kivételekkel, amelyhez a Crow's Gold keresőrendszert üzemeltet. A Felhasználók által feltöltött hirdetéseket a Crow's Gold a feltöltéskor megadott régió és terméktípustól eltérő rendező-elvek szerint is csoportosíthatja, illetve közzéteheti. A Weboldalon biztosított hirdetési helyek igénybevétele regisztráció nélkül is történhet, azonban a hirdetésekre történő jelentkezéshez biztosított üzenetküldő rendszer használata mind a hirdető, mind a jelentkező Felhasználó részéről regisztrációhoz kötött, azaz csak felhasználói fiók létrehozása esetén lehetséges, valamint csak regisztrált felhasználók jogosultak a hirdetések utólagos szerkesztésére illetve a hirdetésekre vonatkozó, díjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatások megvásárlására.
 
Az Ingatlan kategóriában a hirdetés feladásának feltétele, hogy a hirdető megadja mobil telefonszámát, valamint a telefonszámot megerősítse úgy, hogy a megadott telefonszámra a Weboldal üzemeltetője által küldött automatikus SMS üzenetre válaszol.
 
A Szabályzatnak megfelelő felhasználói ajánlattételben foglalt hirdetéseket a Crow's Gold a hirdetési szándék megerősítésére szolgáló aktiváló link Felhasználó által történő használatát követően a lehető legrövidebb időn, legfeljebb 48 órán belül közzéteszi és 90 nap időtartamra elérhetővé teszi a Weboldalon.
 
A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetés a határozott időtartam elteltével, amennyiben a Felhasználó nem törli azt, archiválásra kerül. Az archivált hirdetéseket a Crow's Gold 180 napos határozott ideig megőrzi, a Felhasználó részére felhasználói fiókban, felhasználói fiókkal nem rendelkező Felhasználó akkor fér hozzá archivált hirdetéseihez, ha elkészíti saját felhasználói fiókját. A 180 napos időtartam elteltével, a 181. napon az archivált hirdetés automatikusan eltávolításra kerül.
 
Az archiválás időtartama alatt a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználó által a hirdetés vonatkozásában a 2.2 (ii) – (iv) Szolgáltatások igénybevétele esetén, a hirdetés aktiválódik, és 90 nap időtartamra ismét elérhetővé válik a Weboldalon.
 
A törlésre vonatkozó funkció használatával a hirdetés 14 napra törlés alá kerül, amelyet követően, a 15. napon amennyiben a Felhasználó a hirdetés vonatkozásában a 2.2 (ii) – (iv) Szolgáltatások egyikét sem veszi igénybe, a hirdetés automatikusan törlésre kerül. A „törlés alatti” periódusban a 2.2 (ii) – (iv) Szolgáltatások bármelyikének igénybevétele esetén a hirdetés aktiválódik, és 90 nap időtartamra ismét elérhetővé válik a Weboldalon.
 
A hirdetésekre való jelentkezés a Crow's Gold által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül is történhet, a hirdetésben szereplő telefonszámon történő kapcsolatfelvétel mellett. Az üzenetküldő rendszer használatának feltételei: (a) a Weboldalon már regisztrált, de a fentiek szerint ellenőrzött telefonszámmal nem rendelkező felhasználók további feltételek nélkül küldhetnek üzenetet ellenőrzött telefonszámmal rendelkező felhasználók részre, (b) minden más felhasználó számára a Weboldalon történő regisztráció és felhasználói fiók létrehozása, valamint a fentiek szerinti felhasználói regisztráció telefonszámos hitelesítése. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek csak a Weboldal felületén tekinthetők meg. Új üzenet érkezéséről a Felhasználó ingyenesen e-mail értesítőt kap. A Weboldal üzenetküldő rendszerén keresztül folytatott kommunikációt a Crow's Gold jogosult, de nem köteles ellenőrizni annak érdekében, hogy az csak a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjedjen ki, továbbá hogy annak hangneme ne legyen sértő, bántó, illetve uszító. Kommunikáció alatt érteni kell többek között: írásbeli üzenetet, fényképet, videót, illetve az üzenetben elküldött bármely csatolmányt, azzal, hogy abba beleértendő valamennyi tartalom, amelyet a Felhasználók az üzenetküldő rendszerbe feltöltenek. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek törlésre kerülnek a Crow's Gold által, amennyiben az üzenet feladásától, továbbá egy hirdetésre vonatkozó, ugyanazon Felhasználók között üzenetfolyam utolsó üzenetének feladásától számított 28 nap alatt felhasználói aktivitás nem történik, vagy a megküldött üzenethez tartozó tárgy-hirdetés törlésre vagy eltávolítása kerül a Weboldalról. A Crow's Gold nem felelős az üzenet elérhetetlenné tételéből eredő bármely kárért, amennyiben az a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően történt.
 
Amennyiben a Crow's Gold észleli, hogy a Felhasználó a Weboldal üzenetküldő rendszerén folytatott kommunikációja nem felel meg a jelen Szabályzatnak, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy egyébként a Crow's Gold megítélése szerint az nem kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjed ki, vagy annak hangneme sértő, bántó, illetve uszító, a Crow's Gold jogosult a Felhasználó Weblaphoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani.
 
A Felhasználók korlátlan számú Magánhirdetést (kivéve az Álláshirdetés kategóriát, amelynek részletes szabályait a lenti 2.2(vi) pont tartalmazza) tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Crow's Gold által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken, amelyhez a Crow's Gold keresőrendszert üzemeltet.
 
A Felhasználó hirdetése feladásakor az erre vonatkozó mező jelölésével jogosult megrendelni hirdetése feladását www.hasznaltauto.hu oldalon (a továbbiakban: Használtautó Weboldal) is. Ebben az esetben a Felhasználó egyúttal magára nézve kötelezőként elfogadja a Használtautó Weboldal hatályos Általános Szerződési Feltételeit és az abban foglalt adatvédelmi irányelveket is, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Táraság a Felhasználó által a Weboldal használatához kapcsolódóan megadott személyes adatait szükség esetén továbbítsa a Használtautó Weboldal üzemeltetője részére, valamint hogy ezen adatokat a Használtautó Weboldal üzemeltetője a Használtautó Weboldal Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint kezelje.
 
2.2. Ellenérték megfizetése mellett igénybe vehető Szolgáltatások
 
Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket és az ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a hirdetés kezelése oldal, illetve a megrendelés menetébe építve, az egyes termékek leírása tartalmazza.
 
A díjakat a Felhasználó mobiltelefon segítségével, bankkártyás fizetéssel vagy a Barion Payment Zrt. által nyújtott fizetési szolgáltatás segítségével, a barion.hu oldalon keresztül egyenlítheti ki. A bankkártyával illetve Barion szolgáltatással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Crow's Gold nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Crow's Gold a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A bankkártyával történő fizetésről a következő linken bővebben tájékozódhat: VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ A BANKKÁRTYÁS FIZETÉSRŐL. A Barion szolgáltatással történő díjfizetésről a következő linkeken tájékozódhat bővebben: VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ A BARION SZOLGÁLTATÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉSRŐL.
 
A vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. A megfizetett díjról a Crow's Gold, a számlázz.hu rendszerén keresztül csak bankkártyával fizető Felhasználók részére állít ki elektronikus számlát, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. A Crow's Gold a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni.
 
Számlamódosítási igényt a Crow's Gold maximum a számlakibocsátás dátumától számított 30 napon belül fogad el.
 
A Crow's Gold fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.
 
A jelen pont szerinti Szolgáltatások a 2.1. szerinti Szolgáltatáshoz kapcsolódóan vehetők igénybe, és megszűnnek a rájuk meghatározott időtartam elteltével, továbbá a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb, a jogviszonyok megszűnését eredményező esemény bekövetkezte esetén is. A Crow's Gold-nak nem felróható okból történő megszűnés esetén a Felhasználó nem jogosult semmilyen megtérítési igényt támasztani a Crow's Gold felé, a jelen Szabályzatban kifejezetten megjelölt esetleges megtérítések kivételével.
 
Amennyiben a megszűnésre azért kerül sor, mert a jelen pont szerinti Szolgáltatás a Szabályzattal ellentétes hirdetéshez kapcsolódóan került megrendelésre és a hirdetést a Crow's Gold törli, ez a Felhasználónak felróható okból történő megszüntetésnek minősül, és erre tekintettel a Felhasználó nem jogosult a már megfizetett szolgáltatási ellenérték megtérítésére.
 
Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket és az ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a hirdetés kezelése oldal, illetve a megrendelés menetébe építve, az egyes termékek leírása tartalmazza. A Magánhirdetések és a Vállalati Hirdetések kiegészítő Szolgáltatásainak díja eltérhet egymástól.
 
2.2.1 A Weblapra ingyenesen feltöltött hirdetések vonatkozásában – az Ingatlan-, Állás- és Autóhirdetések kivételével, amelyekre az alábbi 2.2.2 pont vonatkozik – az alábbi Szolgáltatások vehetők igénybe, ellenérték megfizetése mellett:
 
(i) Kirakat kiemelés
 
 
A Felhasználó a Weblapon található hirdetéseim menüpontban szereplő statisztikában tájékozódhat arról, hogy az adott időpontig hányszor jelent meg a Kirakat kiemelés szolgáltatással feladott hirdetése az első szakaszban, a fenti módon. A Szolgáltatás kizárólag olyan hirdetések vonatkozásában elérhető, amelyek az hirdetés tárgyáról tartalmaznak képet. A Crow's Gold a Szolgáltatás nyújtását a fizetést követően, a sikeres fizetés megerősítésének Crow's Gold-hoz érkezését követően 24 órán belül megkezdi. A Kirakat kiemelés szolgáltatás az alábbi helyeken vásárolható meg az oldalon bankkártyás fizetés segítségével: hirdetésfeladás oldal, hirdetésfeladást követő visszaigazoló oldalon, a Felhasználó fiókjából. Amennyiben a Felhasználó korábban feladott hirdetése vonatkozásában a jelen pont szerinti Szolgáltatást megrendeli, a 2.1 pontban foglalt ingyenes Szolgáltatásra meghatározott határozott időtartam a jelen pont szerinti Szolgáltatás nyújtásának megkezdésével újraindul.
 
(iii) Szalag kiemelés
 
A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó feltöltött hirdetése a Weblapon történő közzétételtől, vagy már közzétett hirdetés esetén a Szolgáltatás aktiválásától számított 30 (harminc) napon keresztül a Weboldalon, a hirdetés jobb felső sarkában elhelyezett, narancssárga színű szalaggal kerül közzétételre, amelyen a Felhasználó által a Crow's Gold által a Szolgáltatás leírásában előre meghatározott és elérhető alapértelmezett szöveg közül kiválasztott szöveg kerül felvezetésre. Valamint az ilyen hirdetések a Szolgáltatás aktiválásának napján, és az aktiválástól számított 2. (második), 3. (harmadik) és 15. (tizenötödik) napon a hirdetés régiójában közzétett lista Kirakatkiemeléssel feladott hirdetéseit követő szakaszába sorolódik 24 órára. A Szalaggal ellátott hirdetések a Kirakathirdetéseket követően, az Automatikus előresorolással ellátott hirdetésekkel együtt, más kiemeléssel érintett vagy kiemelés nélkül feladott hirdetéseket megelőzik a találati listában.
 
Az előresorolt  hirdetést az adott  kategórián belül később feladott más hirdetések lejjebb sorolják. A Crow's Gold a Szolgáltatás nyújtását a fizetést követően, a sikeres fizetés megerősítésének Crow's Gold-hoz érkezését követően 24 órán belül megkezdi. Amennyiben a Felhasználó korábban feladott hirdetése vonatkozásában a jelen pont szerinti Szolgáltatást megrendeli, a 2.1 pontban foglalt ingyenes Szolgáltatásra meghatározott határozott időtartam a jelen pont szerinti Szolgáltatás nyújtásának megkezdésével újraindul.
 
(iv) Automatikus előresorolás
 
A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó a feltöltött hirdetése vonatkozásában megválaszthatja, hogy a hirdetés a) a Weblapon történő közzétételtől, vagy már közzétett hirdetés esetén a Szolgáltatás aktiválásától számított 5 (öt) egymást követő héten keresztül, hetente egy, a Felhasználó által kiválasztott napon és időszakban, vagy b) 5 (öt) egymást követő napon keresztül, naponta egy alkalommal, a Felhasználó által megadott napon és napszakban, a hirdetés régiójában közzétett lista Kirakatkiemeléssel feladott hirdetéseit követő szakaszába sorolódjon 24 órára. Az Automatikus előresorolással ellátott hirdetések a Kirakathirdetéseket követően, a Szalag kiemeléssel ellátott hirdetésekkel együtt, más kiemeléssel érintett vagy kiemelés nélkül feladott hirdetéseket megelőzik a találati listában.
 
Az Automatikus előresorolással előresorolt hirdetést a hirdetésfeladást követően feladott más hirdetések lejjebb sorolják. A jelen pont szerinti Szolgáltatás megrendelésével a 2.1 pontban foglalt ingyenes Szolgáltatás határozott időtartama az automatikus előresorolás szolgáltatás nyújtásának megkezdésével újraindul. A Crow's Gold a Szolgáltatás nyújtását a fizetést követően, a sikeres fizetés megerősítésének Crow's Gold-hoz érkezését követően 24 órán belül megkezdi.
 
(v) Azonnali előresorolás / Megújítás
 
A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó feltöltött hirdetése a Szolgáltatás ellenértékének megfizetését, a sikeres fizetés megerősítésének Crow's Gold-hoz érkezését követő lehető legrövidebb időn, de maximum 24 órán belül, az adott hirdetés kategóriája szerinti lista Kirakatkiemeléssel, Szalag kiemeléssel vagy Automatikus előresorolással feladott hirdetéseit követő szakaszába sorolódik 24 órára. Az Azonnali előresorolással előresorolt hirdetést az elhelyezést követően feladott más hirdetések lejjebb sorolják. Amennyiben a Felhasználó korábban feladott hirdetése vonatkozásában a jelen pont szerinti Szolgáltatást megrendeli, a 2.1 pontban foglalt ingyenes Szolgáltatásra meghatározott határozott időtartam a jelen pont szerinti Szolgáltatás nyújtásának megkezdésével újraindul.
 
(v) Céges vagy Vállalati Hirdetések
 
A Céges vagy Vállalati Hirdetésnek minősülő hirdetések feladása az ezen a linken elérhető hirdetési kategóriákban kiegészítő szolgáltatások megrendelése hiányában is díjköteles. Egyebekben ezen hirdetésekre az ingyenes szolgáltatásokra vonatkozó, 2.1 pontban meghatározott szabályok irányadóak.
 
(vi) Álláshirdetések, Üzlet-szolgáltatás hirdetések, Autó és Motor, robogó hirdetések, Ingatlan hirdetések
 
A Felhasználó Álláshirdetés, Üzlet-szolgáltatás hirdetés, Autó és Motor, robogó hirdetés kategóriában díjfizetés ellenében adhat fel Magánhirdetést, Céges vagy Vállalati Hirdetést. A Felhasználó Ingatlan hirdetés kategóriában díjfizetés ellenében adhat fel kettőnél több Magánhirdetést, illetve bármely számú Céges vagy Vállalati Hirdetést. Egyebekben ezen hirdetésekre az ingyenes szolgáltatásokra vonatkozó, 2.1 pontban meghatározott szabályok irányadóak. Álláshirdetés kategóriában a hirdetésfeladás feltétele (mind Magánhirdetés, mind Céges vagy Vállalati Hirdetés esetében), a bruttó bér megadása (vagy a Jelentkezés bérigény megjelölésével opció kiválasztása), valamint, hogy a Felhasználó a hirdetéshez legalább egy, az alábbi paramétereknek megfelelő képet is feltöltsön: méret minimum 300 x 300 pixel, maximum 1920 x 1920 pixel, fájltípus JPEG, GIF vagy BMP.
 
(vii) Országos és Multirégiós Hirdetés
 
A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Céges vagy Vállalati hirdetést feladó Felhasználó a feltöltött hirdetése vonatkozásában megválaszthatja, hogy a hirdetés a Felhasználó által elsődlegesen megválasztott régió mellett a) az egész országra vonatkozó keresés esetén vagy b) több, a Felhasználó által megválasztott további régióra (egy-egy megyére vagy Budapestre, de nem egyes településekre vagy budapesti kerületekre) vonatkozó keresés esetén is bekerüljön a találati listába. Amennyiben a Felhasználó meg kívánja szüntetni a jelen pont szerinti Szolgáltatás alkalmazását, azt az Ügyfélszolgálat segítségével teheti meg (az alábbi 8. pontban szereplő elérhetőségeken).
 
2.2.2 A Weblapra feltöltött Álláshirdetések, Üzlet-szolgáltatás hirdetések, Autó és Motor, robogó hirdetések, Ingatlan hirdetések vonatkozásában az alábbi Szolgáltatások vehetők igénybe, ellenérték megfizetése mellett:
 
(i) Álláshirdetések, Üzlet-szolgáltatás hirdetések, Autó és Motor, robogó hirdetések, Ingatlan hirdetések és ezen hirdetések szerkesztése
 
A Felhasználó Álláshirdetés, Üzlet-szolgáltatás hirdetés, Autó és Motor, robogó hirdetés kategóriában díjfizetés ellenében adhat fel Magánhirdetést, Céges vagy Vállalati Hirdetést. A Felhasználó Ingatlan hirdetés kategóriában díjfizetés ellenében adhat fel kettőnél több Magánhirdetést, illetve bármely számú Céges vagy Vállalati Hirdetést. Ugyanezen kategóriákban a hirdetés címének (rövid leírás), kategóriájának illetve paramétereinek Felhasználó által kezdeményezett módosítása is díjfizetéshez kötött, módosítás esetén a hirdetés azonnal előresorolódik a találati listában. Egyebekben ezen hirdetésekre az ingyenes szolgáltatásokra vonatkozó, 2.1 pontban meghatározott szabályok irányadóak.
 
(ii) Kirakat kiemelés
 
A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó feltöltött ingatlan-, állás- , autó- vagy üzlet-szolgáltatás hirdetése (a) a Weblapon történő közzétételtől, vagy már közzétett hirdetés esetén a Szolgáltatás aktiválásától számított 7 (hét) napon keresztül az adott hirdetés régiója és tárgya (kategóriája) szerinti keresési lista találati oldalán, a találati lista “Top hirdetést” követő első szakaszában, az egyéb kiemelési kategóriákba tartozó, vagy kiemelés nélkül feladott hirdetéseket megelőzően kerül közzétételre, az alábbi kiválasztási elvek szerint: (a) keresésben szereplő régiónak és tárgyának megfelelő, Kirakat kiemeléssel feladott ingatlan-, állás-, autó- vagy üzlet-szolgáltatás hirdetések az aktuálisan legfrissebb hirdetésfeladási dátummal ellátott hirdetéstől indulva, sorban jelennek meg a fenti módon, továbbá (b) az adott ingatlan-, állás-, autó- vagy üzlet-szolgáltatás hirdetés kategóriája szerinti lista első helyére sorolódik, az (v) pontban foglalt szabályok szerint. Amennyiben nincs a keresésnek megfelelő pontos találat, akkor egyéb kiemeléssel érintett hirdetések jelennek meg a fenti módon.
 
A „Top hirdetés” az Ingatlan vagy Autó kategória valamennyi találati listájában a Crow's Gold és a vele egyedi megállapodást kötő ingatlanközvetítők között létrejött megállapodás alapján, az abban meghatározottak szerint, az adott keresésnek megfelelő régióban, de a keresés egyéb feltételeitől függetlenül első helyen megjelenő, kiemelt hirdetés.
 
A Felhasználó a Weblapon található hirdetéseim menüpontban szereplő statisztikában tájékozódhat arról, hogy az adott időpontig hányszor jelent meg a Kirakat kiemelés szolgáltatással feladott hirdetése az első szakaszban, a fenti módon. A Szolgáltatás kizárólag olyan hirdetések vonatkozásában elérhető, amelyek az hirdetés tárgyáról tartalmaznak képet. A Crow's Gold a Szolgáltatás nyújtását a fizetést követően, a sikeres fizetés megerősítésének Crow's Gold-hoz érkezését követően 24 órán belül megkezdi. A Kirakat kiemelés szolgáltatás az alábbi helyeken vásárolható meg az oldalon bankkártyás fizetés segítségével: hirdetésfeladás oldal, hirdetésfeladást követő visszaigazoló oldalon, a Felhasználó fiókjából. Amennyiben a Felhasználó korábban feladott hirdetése vonatkozásában a jelen pont szerinti Szolgáltatást megrendeli, a 2.1 pontban foglalt ingyenes Szolgáltatásra meghatározott határozott időtartam a jelen pont szerinti Szolgáltatás nyújtásának megkezdésével újraindul.
 
(iii) Szalag kiemelés
 
A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó feltöltött hirdetése a Weblapon történő közzétételtől, vagy már közzétett hirdetés esetén a Szolgáltatás aktiválásától számított 30 (harminc) napon keresztül a Weboldalon, a hirdetés jobb felső sarkában elhelyezett, narancssárga színű szalaggal kerül közzétételre, amelyen a Felhasználó által a Crow's Gold által a Szolgáltatás leírásában előre meghatározott és elérhető alapértelmezett szöveg közül kiválasztott szöveg kerül felvezetésre. Valamint az ilyen ingatlan-, állás-, autó- vagy üzlet-szolgáltatás hirdetések a Szolgáltatás aktiválásának napján, és az aktiválástól számított 2. (második), 3. (harmadik) és 15. (tizenötödik) napon az ingatlan-, állás-, autó- vagy üzlet-szolgáltatás hirdetés régiójában közzétett lista Top hirdetést, és a Kirakatkiemeléssel feladott hirdetéseit követő szakaszába sorolódik 24 órára. Az előresorolt  ingatlan-, állás-, autó- vagy üzlet-szolgáltatás hirdetést az adott  kategórián belül később feladott más hirdetések lejjebb sorolják. A Szalaggal ellátott hirdetések a Kirakathirdetéseket követően, az Automatikus előresorolással ellátott hirdetésekkel együtt, más kiemeléssel érintett vagy kiemelés nélkül feladott hirdetéseket megelőzik a találati listában.
 
A Crow's Gold a Szolgáltatás nyújtását a fizetést követően, a sikeres fizetés megerősítésének Crow's Gold-hoz érkezését követően 24 órán belül megkezdi. Amennyiben a Felhasználó korábban feladott hirdetése vonatkozásában a jelen pont szerinti Szolgáltatást megrendeli, a 2.1 pontban foglalt ingyenes Szolgáltatásra meghatározott határozott időtartam a jelen pont szerinti Szolgáltatás nyújtásának megkezdésével újraindul.
 
(iv) Automatikus előresorolás
 
A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó a feltöltött  állat-, ingatlan-, állás-, autó- vagy üzlet-szolgáltatás hirdetése vonatkozásában megválaszthatja, hogy a hirdetés a) a Weblapon történő közzétételtől, vagy már közzétett hirdetés esetén a Szolgáltatás aktiválásától számított 5 (öt) egymást követő héten keresztül, hetente egy, a Felhasználó által kiválasztott napon és időszakban, vagy b) 5 (öt) egymást követő napon keresztül, naponta egy alkalommal, a Felhasználó által megadott napon és napszakban, a hirdetés régiójában közzétett lista Top hirdetést, illetve Kirakatkiemeléssel feladott hirdetéseit követő szakaszába sorolódjon 24 órára. Az Automatikus előresorolással ellátott ingatlan-, állás-, autó- vagy üzlet-szolgáltatás hirdetések a Top hirdetést és a Kirakathirdetéseket követően, a Szalag kiemeléssel ellátott ingatlan-, állás-, autó- vagy üzlet-szolgáltatás hirdetésekkel együtt, más kiemeléssel érintett vagy kiemelés nélkül feladott ingatlan-, állás-, autó- vagy üzlet-szolgáltatás hirdetéseket megelőzik a találati listában.
 
Az Automatikus előresorolással előresorolt ingatlan-, állás-, autó- vagy üzlet-szolgáltatás hirdetést a hirdetésfeladást követően feladott más hirdetések lejjebb sorolják. A jelen pont szerinti Szolgáltatás megrendelésével a 2.1 pontban foglalt ingyenes Szolgáltatás határozott időtartama az automatikus előresorolás szolgáltatás nyújtásának megkezdésével újraindul. A Crow's Gold a Szolgáltatás nyújtását a fizetést követően, a sikeres fizetés megerősítésének Crow's Gold-hoz érkezését követően 24 órán belül megkezdi.
 
(v) Azonnali előresorolás / Megújítás
 
A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó feltöltött állat-, ingatlan-, állás-, autó- vagy üzlet-szolgáltatás hirdetése a Szolgáltatás ellenértékének megfizetését, a sikeres fizetés megerősítésének Crow's Gold-hoz érkezését követő lehető legrövidebb időn, de maximum 24 órán belül, az adott hirdetés kategóriája szerinti lista Top hirdetést, illetve Kirakatkiemeléssel, Szalag kiemeléssel vagy Automatikus előresorolással feladott hirdetéseit követő szakaszába sorolódik 24 órára. Az Azonnali előresorolással előresorolt ingatlan-, állás-, autó- vagy üzlet-szolgáltatás hirdetést az elhelyezést követően feladott más hirdetések lejjebb sorolják. Amennyiben a Felhasználó korábban feladott hirdetése vonatkozásában a jelen pont szerinti Szolgáltatást megrendeli, a 2.1 pontban foglalt ingyenes Szolgáltatásra meghatározott határozott időtartam a jelen pont szerinti Szolgáltatás nyújtásának megkezdésével újraindul.
 
(vi) Országos és Multirégiós Hirdetés
 
A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Céges vagy Vállalati hirdetést feladó Felhasználó a feltöltött állás- vagy autóhirdetése vonatkozásában megválaszthatja, hogy a hirdetés a Felhasználó által elsődlegesen megválasztott régió mellett a) az egész országra vonatkozó keresés esetén vagy b) több, a Felhasználó által megválasztott további régióra (egy-egy megyére vagy Budapestre, de nem egyes településekre vagy budapesti kerületekre) vonatkozó keresés esetén is bekerüljön a találati listába. Amennyiben a Felhasználó meg kívánja szüntetni a jelen pont szerinti Szolgáltatás alkalmazását, azt az Ügyfélszolgálat segítségével teheti meg (az alábbi 8. pontban szereplő elérhetőségeken).
 
 
Hirdetési alapfeltételek
A Crow's Gold a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.
 
A Crow's Gold fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Crow's Gold kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Crow's Gold rendszerére.
 
3.1. A hirdetés típusára vonatkozó alapfeltételek
 
Magánhirdetések: Magánszemélyként a Weblapon teljesen cselekvőképes és jogképes magánszemélyek hirdethetnek (a továbbiakban: Magánhirdetés).
 
Vállalati hirdetések: Vállalati (a továbbiakban: Vállalati Hirdetés vagy Céges Hirdetés) hirdetést gazdálkodó szervezetek adhatnak fel. Vállalati Hirdetésnek minősül minden olyan hirdetés (a) amelyet a hirdetés feladásakor a Felhasználó ilyenként jelöl meg, (b) amely egy Felhasználó által ezen a linken elérhető hirdetési kategóriákban feladott, azonos időszakban aktívnak minősülő, ott megjelölt darabszámú vagy több hirdetés egyike, vagy (c) amelyet a Crow's Gold a hirdetés tárgyának kategóriája és mennyisége, vagy más ésszerű szempont alapján ilyenként minősít. A Crow's Gold fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy egy hirdetés Vállalati Hirdetésnek minősül-e. Amennyiben a Felhasználó új hirdetés feladásával az adott kategóriában átlépi a Vállalati Hirdetés minősítést megalapozó mennyiségi korlátot, akkor a korábban ingyenesen feladott hirdetései és Magánhirdetésekre vonatkozó díjjal megrendelt fizetős Szolgáltatásai után is köteles megfizetni a Vállalati Hirdetésekre vonatkozó díjaknak megfelelő díjkülönbözetet.
 
Ingatlan kategóriában az előfizetéssel rendelkező Üzleti Felhasználók és Jármű kategóriában eredetileg a Használtautó Weboldalon feladott Vállalati Hirdetések esetén a 2.1. pontban hivatkozott, a Crow's Gold által üzemeltetett üzenetküldő rendszer nem használható, ezen hirdetések vonatkozásában a hirdető és a hirdetésre jelentkező felhasználó közötti kommunikáció kizárólag a hirdető által az apróhirdetésben megadott mobiltelefonos elérhetőségen keresztül lehetséges.
 
Reklám jellegű hirdetések: Hirdetést kizárólag reklám-marketing célokra nem lehet használni, konkrét termék, állás vagy szolgáltatás felkínálása nélkül hirdetni tilos.
 
3.2. A hirdetés tárgyára vonatkozó alapfeltételek
 
Álláshirdetések: A crowsgold.hu oldalain kizárólag valós, teljes- vagy részmunkaidős, bejelentett álláslehetőségeket engedélyezett hirdetni. Nem engedélyezett szexuális vagy erotikus jellegű munka hirdetése a Weblapon. Az Álláshirdetések feladásának díjára vonatkozó szabályokat a 2.2(vi) pont tartalmazza.
 
Állatokra vonatkozó szabályok: A Weblapon kínált állatoknak meg kell felelniük az adott faj forgalomba hozatalára vonatkozó hatályos jogszabályoknak.
 
Szolgáltatások: A felkínált vagy keresett szolgáltatásnak meg kell felelnie a Crow's Gold adott kategóriára vonatkozó előírásainak. A Crow's Gold korlátozhatja vagy megtilthatja egyes szolgáltatások hirdetését.
 
Termékek: A felkínált vagy keresett termék csak a hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba hozható termék lehet. A Crow's Gold korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, így különösen a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti. A Felhasználó köteles a termékleírásban szerepeltetni a termékre vonatkozó lényeges információkat, így különösen, de nem kizárólagosan a szavatosságra, lejáratra, garanciára vonatkozó információkat, illetve a magyar nyelvű termékleírást, a jogszabályokban meghatározott egyéb információkat. Engedélyköteles termék esetén a Felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe. A Weblapon felkínált termékek vagy szolgáltatások különösen nem tartozhatnak a Szabályzat 4. pontjában meghatározott kategóriákba.
 
Előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termék vagy szolgáltatás hirdetése: a hirdetésben megjelenő termékleírásban a Felhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és az érintett termék vagy szolgáltatás forgalomba hozható.
 
Szerzői jogvédelem alatt álló termékek: A termékleírásban nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy a termék eredeti, nem másolt, illetve a termék felhasználási, értékesítési jogával a Felhasználó rendelkezik.
 
3.3. A hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek
 
Egyetlen termék hirdetésenként: Nem megengedett több terméket egy hirdetésben hirdetni, kivéve, ha cseréről van szó (pl. 2 áru 1-ért) illetve, ha a több terméket egyben, egy közös árral szeretné eladni.
 
Hirdetés címe: A hirdetés címének a termék, szolgáltatás vagy állás megnevezését vagy márkáját kell minimálisan tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.
 
Hirdetés szövege: A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó egyéb hirdetéseire is. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők.
 
Link: A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.
 
Nyelv: A Weblapon megjelenő hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell.
 
Kategória: A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Crow's Gold jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.
 
Kép: A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken a termék elforgatva szerepel. Masszázs szolgáltatás hirdetése esetén a feltöltött kép önarcképet, illetve a szolgáltatás nyújtásának helyszínét ábrázolhatja kizárólag. A Crow's Gold jogosult a képet logójával ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az Internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal.
 
Többszörös hirdetés: Tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés. Értelemszerűen, tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást különböző kategóriákban vagy régiókban hirdetni (ide nem értve a 2.2.1 (vi) pontban szabályozott multirégiós hirdetést).
 
Ingatlan hirdetések: Ingatlanra vonatkozó hirdetés feladásának feltétele továbbá legalább az érintett ingatlan irányítószámának megadása. A hirdetés termékoldalán a Crow's Gold tájékoztató jelleggel feltünteti az ingatlan megközelítő (de nem pontos) térképi elhelyezkedését a hirdető által megadott címadatok alapján. Az ingatlan teljes címe és tényleges térképi elhelyezkedése nem jelenik meg a hirdetésben.
 
A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása
A Crow's Gold jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. A Crow's Gold a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Crow's Gold a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat itt jelezhetik. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Weblapon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Crow's Gold-ot a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.
 
A Weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely
 
jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
megtévesztő információt tartalmaz;
a Crow's Gold azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.
A Weboldalon az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások hirdetése tiltott:
 
Közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, fegyverek, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, airsoft és paintball fegyverek, légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb.), kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó, háztartási és sport célok körében használt kés eszközöket (pl. konyhakés, búvárkés);
Fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;
Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok adatai;
Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;
Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok, bizonyítvány- vagy igazolvány-érvényesítő címkék;
Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;
Hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz, kivéve, ha egyértelműen azonosítható módon fizetési funkcióval már nem rendelkezik és gyűjtési céllal kerül eladásra;
Alkohol, alkoholtartalmú italok;
Dohánytermékek;
Telefonszámok;
Bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, vegyi anyagok;
Gyógyszer, külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szer;
Lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
Hamis, vagy hamisított termék, vagy hamis márka-vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék, továbbá tilos ezen jellegre vagy tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is;
Emberi szerv, szövet, állati szerv vagy szövet, anyatej;
Értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet végezni;
Károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
Dekóder kártya vagy illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
Erotikus termékek, szexuális szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;
Kontaktlencse;
Temetkezési helyek;
Társkeresési szolgáltatás;
Jóslás, kártyavetés, vagy ezotériához kapcsolódó szolgáltatások, ehhez hasonló szolgáltatások;
Magánszemély által nyújtandó hitel, egyéb pénzügyi szolgáltatás;
Meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek;
Pálinkafőző berendezés, cigaretta töltő berendezés;
Telefonkészülékek függetlenítésére vonatkozó szolgáltatás.
A Crow's Gold jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni a Weblapon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (a Felhasználó fiókjának illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Felhasználó a Crow's Gold megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Crow's Gold által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:
 
a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;
a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;
a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weblapot vagy a Szolgáltatást;
a Felhasználó a Weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weblapot, hogy az a Crow's Gold (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
a Felhasználó a Weblapot, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;
a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weblap üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;
vagy a fentiek gyanúja felmerül.
A Crow's Gold fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.
 
Felelősség
A Felhasználó által a Weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Crow's Gold ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.
 
A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A Crow's Gold a Weblap működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. A Crow's Gold kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét.
 
A Crow's Gold nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Crow's Gold nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.
 
A Crow's Gold jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Crow's Gold a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.
 
A Crow's Gold nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni a Crow's Gold-ot mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. A Crow's Gold nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Crow's Gold-tól függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A Crow's Gold együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Felhasználók közötti ügyletek teljesítésének előmozdítására (pl. átadás, futárszolgáltatás). A Weblapon keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Crow's Gold nem felel e szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért.
 
Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Crow's Gold-al szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Crow's Gold által megkövetelt intézkedést megtenni és a Crow's Gold-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Crow's Gold-ot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Crow's Gold helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.
 
A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Crow's Gold kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.
 
A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Crow's Gold által megkövetelt intézkedést megtesz a Crow's Gold jó hírnevének megóvása érdekében.
 
Szerzői és szomszédos jogok
A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon a Crow's Gold által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weblap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése is) szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll.
 
A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Crow's Gold a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Crow's Gold ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Crow's Gold jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.
 
A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Crow's Gold. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Crow's Gold kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható a Crow's Gold előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weblap egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Crow's Gold egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. A Crow's Gold a Weblap tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.
 
A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.
 
Elállás és felmondás joga
A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő felhasználó értendő.A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket a Crow's Gold abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Crow's Gold az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen Szabályzat szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.
 
A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát a jelen Szabályzat mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Crow's Gold jelen Szabályzat 8. pontjában meghatározott postacímére vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.
 
A Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén a Crow's Gold haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Crow's Gold által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a Crow's Gold visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Crow's Gold az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Barion szolgáltatás alkalmazásával megfizetett díjakat a Crow's Gold minden esetben Barion szolgáltatással küldi vissza a Felhasználó részére.
 
A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Crow's Gold jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Crow's Gold ésszerű költségeit, ha a Crow's Gold a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.
 
Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat
A Crow's Gold ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címeken fogadja:
 
   székhely, postacím és a panaszügyintézés helye:APT 28 RUTLAND PLACE, SOUTH TERRACE CORK CITY, CO. CORK
   elektronikus levelezési cím: info@crowsgold.hu
      az ügyfélszolgálat Weboldal info@crowsgold.hu aloldalán.
A Crow's Gold a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen postán, illetve az info@crowsgold.hu e-mail címen fogadja, a telefonos ügyfélszolgálat és a chat felület a Szolgáltatás használatára vonatkozó felhasználói kérdések megválaszolására szolgál, a Szolgáltatások könnyebb használata érdekében. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. A Crow's Gold a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat.
 
Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a +36 1 808 8288 telefonszámon elhangzó beszélgetéseket Crow's Gold-unk hangfelvételen rögzíti.  A hangfelvétel rögzítésének és az ügyfélszolgálatra érkező kommunikáció rögzítésének célja a Szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyok teljesítése figyelemmel kísérésének biztosítása, és a felek jogos érdekeinek bizonyításához szükséges tények rögzítése, igazolása, a felhasználói észrevételek és kérdések az érintett számára megnyugtató módon kezelése, megválaszolása, kivizsgálása, valamint a Felhasználó jogainak védelme. A Crow's Gold kivizsgálja az összes, a fentiek szerint beérkező panaszt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az a lehető legrövidebb időn belül érdemben orvoslásra vagy megválaszolásra kerüljön.
 
A panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. A Crow's Gold a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Crow's Gold a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Crow's Gold egyedi azonosítószámmal látja el.
 
A jegyzőkönyv tartalmazza a Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, a Crow's Gold álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.
 
Az írásbeli panaszt a Crow's Gold annak beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Crow's Gold megindokolja.
 
A Crow's Gold a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értemében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására a Crow's Gold és a Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.
 
A panasz elutasítása esetén a Crow's Gold írásos válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban a Crow's Gold tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így a Crow's Gold a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy a Crow's Gold fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 
Amennyiben a Felhasználó a Crow's Gold válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:
 
(i) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Crow's Gold közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.
 
(ii) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://jarasinfo.gov.hu/.
 
Melléklet
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
 
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 
Címzett:
 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
 
A fogyasztó(k) neve:
 
A fogyasztó(k) címe:
 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
 
Kelt
 
Tájékoztatás a Crow's Gold által nyújtott szolgáltatás fogyasztónak minősülő Felhasználók által történő igénybevétele során a Crow's Gold és a fogyasztónak minősülő Felhasználó, mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában:
 
Crow's Gold neve:
Crow's Gold Limited
 
Székhelyének székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a Crow's Gold adatai:
székhelye: APT 28 RUTLAND PLACE, SOUTH TERRACE CORK CITY, CO. CORK
 
elektronikus levelezési címe: info@crowsgold.hu
 
cégbíróság: Ireland Corporation
 
cégjegyzékszám: Registered in Ireland,Corp. Tax. No. 3390357EH
 
A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:
Az árakról és egyéb költségekről a következő weboldalon: http://goo.gl/oRwSZW, illetve az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weblapon tájékozódhat.
 
Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:
A Crow's Gold által megadott szolgáltatási díj összege a szolgáltatás valamennyi költséget tartalmazza. Ha a teljes ellenértéket, vagy valamennyi költség előre történő kiszámítása nem lehetséges, a Felhasználó az ellenérték összegének kiszámításának módjáról a szerződés megkötését és a szolgáltatás megrendelését megelőzően tájékoztatást kap.
 
A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:
Nincs ilyen.
 
A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:
A teljesítés feltételeivel, a fizetési módokkal, teljesítési határidőkkel és a panaszkezeléssel kapcsolatos információk a Szabályzatban elérhetőek (2. és 8. pont).
 
A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:
A fogyasztót megillető elállási és felmondási joggal kapcsolatos információk a Szabályzatban elérhetőek (7. pont).
 
A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:
Kellékszavatosság
 
Fogyasztó a Crow's Gold hibás teljesítése esetén a Crow's Gold-al szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 
Fogyasztó és a Crow's Gold közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
 
Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Crow's Gold a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
 
Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Crow's Gold számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Crow's Gold költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 
Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Crow's Gold-nak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Crow's Gold adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 
Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Crow's Gold-al közölni. Fogyasztó és a Crow's Gold közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és a Crow's Gold közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.
 
Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:
Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen Szabályzatban illetve a Weboldalon megadott e-mail címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást. A Crow's Gold jótállást nem vállal.
 
Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:
Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.
 
Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:
Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés időtartama 30 nap. Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések estén a felmondási idő 60 nap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatás a Szabályzatban, illetve az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weboldalon található.
 
Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:
Nincs ilyen eset.
 
A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:
Ingyenes hirdetések esetében a hirdető a regisztrációját, hirdetését bármikor jogosult törölni. A felhasználói fiók törlésére a törlés kezdeményezésének napjától számított 60 nap alatt kerül sor, a hirdetések Felhasználó által történő törlés hiányában a megjelentéstől számított legkésőbb 90 napos időtartamot követően archiválásra, az archiválás időtartamát, azaz 180 napot követően, a Szabályzatban meghatározott esetek kivételével, törlésre kerülnek. A hirdetések Felhasználó által történő törlésére az erre vonatkozó funkció használatát követő 15. napon törlődnek. Ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott Szolgáltatás tekintetében a Weboldalon található.
 
A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:
Nincs.
 
A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:
A Crow's Gold az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.
 
A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:
A Weboldal böngészőfüggetlen módon együttműködik valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép). Az Ingatlan alkalmazás Android operációs rendszerű mobilkészülékeken (mobiltelefon, táblagép) működtethető.
 
A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:
Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül a Crow's Gold-hoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Crow's Gold és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve a Szabályzat szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.
 
A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Crow's Gold székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Crow's Gold székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Bejelentkezés
Felhasználó név
Jelszó
Elfelejtetted a jelszavad? Emlékeztető